Organizační řád tenisové školy

Tento organizační řád slouží jako zdroj informací pro hráče naší TENISOVÉ ŠKOLY (dále jen TŠ). V tomto řádu jsou stručně shrnuta fakta a pravidla, kterými se TŠ řídí a platí pro všechny stejně bez výjimky.

1. Termíny tenisových tréninků

Termíny tréninků jsou domluveny individuálně. Buď na určité období nebo z týdne na týden popř. z hodiny na hodinu a jsou pro hráče i trenéra závazné. V čase tréninku je hráč povinen dostavit se na trénink a to s potřebnou výbavou. Pokud hráč ještě nevlastní raketu, bude mu bezplatně zapůjčena.

2. Tenisový trénink

Na hodinu tenisu by se hráč měl dostavit cca 10 minut před jejím zahájením tak, aby se stihnul před začátkem rozcvičit. Jedna tréninková hodina pak zahrnuje cca 55 minut hry a 5 minut času je vyhrazeno na úklid dvorce po tréninku. V případě delších tréninkových jednotek vždy posledních 5 minut náleží úpravě dvorce.

3. Omluva z tréninku

Omluvit se z naplánované tréninkové hodiny je hráč povinen alespoň 1 den předem. V opačném případě může být hodina účtována ve stejné výši, jako kdyby se tréninkové hodiny zúčastnil. V zimním období je navíc vždy (pokud se hráč včas neomluví) účtována částka, které je potřebná pro zaplacení pronájmu haly.

4. Účtování tréninkových hodin

Vyúčtování tenisových tréninků je prováděno dle individuálních potřeb zákazníka, a to buď měsíčně, týdně nebo z tréninku na trénink. Cena zahrnuje: tréninkové hodiny + v zimním období pronájem haly. Tuto částku je pak možno platit hotově v době tréninků nebo bankovním převodem. Aktuální ceník najdete v záložce "Tenisová škola".

5. Závodní tenis - turnaje jednotlivců

Svěřenci, kteří již trénují delší dobu a výkonnostně jsou natolik vysoko, že to pro ně má smysl, se pod hlavičkou TJ Sokol Stará Bělá mohou vydat na turnaje jednotlivců, které jsou pořádány jinými oddíly v blízkém či vzdálenějším okolí. Tyto turnaje zaštiťuje Český tenisový svaz (ČTS), u kterého je náš oddíl řádně zaregistrován.

Jedinou podmínkou účasti jednotlivce na turnaji je platný registrační průkaz, který vydává ČTS. V případě zájmu a chuti do účasti na těchto oficiálních turnajích bez větších prodlení vyřídíme registraci v oddíle TJ Sokol Stará Bělá a požádáme ČTS o vystavení registračního průkazu. Celá administrativa probíhá elektronicky a lze vyřídit za pár minut.

6. Závodní tenis - soutěže družstev

Registrace našeho tenisového oddílu u ČTS umožňuje našim svěřencům v jarních měsících změřit síly s hráči jiných klubů a to kolektivní formou v soutěžích družstev.

Družstva jsou rozdělena do kategorií dle věku dítěte: minitenis, babytenis, mladší žáci, starší žáci a dorost.

7. Rekreační tenis

Naše TŠ se nezabývá jen závodním tenisem. Pro ty, jenž nemají závodní ambice, funguje TŠ víceméně stejně. Poměr rekreačních hráčů k hráčům závodním a přípravce je cca 60:40.

TŠ se dále zaměřuje i na dospělé hráče a to většinou v individuálních trénincích (po domluvě i skupinových).

8. Závěr

Věřím, že tento informační dokument alespoň částečně dopomohl k tomu, abych osvětlil současný stav TŠ a jeho organizační řád.

Zároveň si dovoluji upozornit, že body 1 - 4 jsou pro všechny závazné a mají sloužit k zprůhlednění jak organizace hodin, tak i způsobu omluvy z tréninkových hodin a úhrady tréninků. Na základě těchto odstavců jsou jasně stanovena pravidla, kterými se TŠ řídí bez výjimky. Je jen na Vás, zda se rozhodnete se do TŠ začlenit a těmto pravidlům se podřídit nebo třeba zvolíte jiný sport. V každém případě Vám všem přeji hodně sportovních úspěchů.

V případě jakýchkoliv nejasností Vám vše rád vysvětlím osobně nebo jakoukoliv jinou formou.

Za Tenisovou školu Stará Bělá